Artikkelit aiheesta: Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Asetus laittaa järjestelmän uusiksi

Kesällä valmistunut pakkausasetus toi lopulta selvyyden siitä, miten PYRin ja tuottajayhteisöjen pitää rakentaa laajennettuun tuottajavastuuseen perustuva uusi keräysverkosto. Aikataulu on tiivis ja moni asia muuttuu. »

Lainsäädäntö

Asetus toi numerot pöytään

Ympäristöministeriön mukaan uuden asetuksen tavoite on helpottaa kuluttajien mahdollisuutta toimittaa pakkausjäte maksuttomaan keräykseen sekä lisätä pakkausjätteen kierrätystä. Asetuksessa säädetään, miten tuottajien on järjestettävä käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto. »