Artikkelit aiheesta: Lukujen takana

Lukujen takana

Yhä enemmän kiertoon

Pakkausjätteen kierrätys lisääntyy, ilmenee vuoden 2016 pakkaus­tilastoista. Vaikka suuntaus on oikea, tiukentuviin vaatimuksiin vastaaminen on tulevaisuudessa entistä haastavampaa. »

Lukujen takana

Pakkausten kierrätysmäärät muutoksessa

Kierrätystavoitteiden kiristyessä lähivuosina monen tuottajayhteisön on tehostettava toimintaansa. Tämä vuosi ­toi eriytetyt kierrätystavoitteet pantittomille ja pantillisille pakkauksille. Kysyimme neljän tuottajayhteisön edustajalta tilannearviota ja näkemystä pak­kausten uusista kierrätystavoitteista.  »

Lukujen takana

Kierrätys kasvattaa suosiotaan

Varautuminen tuottajavastuun kiristymiseen näkyy jo vuoden 2012 tilastoissa materiaalikohtaisissa pakkausten kokonaiskierrätysluvuissa. Muun muassa kuidun ja metallin kohdalla kierrätys tehostui jonkin verran aiemmasta. »

Lukujen takana

Vaatimukset kiristyvät

Pakkausasetusesitys on hallitusryhmien välisessä neuvonpidossa ja etenemässä valtioneuvostoon. Ympäristöministeri Ville Niinistö esittää vähintään 2 000 keräyspistettä lasi-, kuitu- ja metallipakkauksille. »

#3/13

Lukujen takana

Nousupaineita horisontissa

Pakkausten täysi tuottajavastuu nostaa hyötykäyttömaksuja lähivuosina. Nyt tuottajayhteisöt ja PYR tekevät täysillä töitä sen eteen, että kustannusten kasvu jäisi mahdollisimman pieneksi.  »

#3/12

Lukujen takana

Odotettavissa vakaata kehitystä

Hyötykäyttöhinnoissa ei vuonna 2013 ole näkyvissä hälyttäviä muutoksia, vaikka tuottajayhteisöt joutuvat jo varautumaan uuden jätelain ja valmisteilla olevien asetusten vaatimuksiin. »