Artikkelit aiheesta: Tilannekatsaus

Tough targets for packaging waste recycling rates

Tilannekatsaus

Closing the loop

Eu:n jäsenmaat, parlamentti ja komissio pääsivät viime vuoden lopussa alustavaan sopuun kiertotalouspaketista. Asiasta on neuvoteltu vuodesta 2015 alkaen, jolloin komissio antoi siitä ensimmäisen ehdotuksensa.  »

Juha-Heikki Tanskanen: Haasteisiin vastattava tehokkuudella

Tilannekatsaus

Haasteisiin vastattava tehokkuudella

Pakkausten tuottajavastuu on ollut Suomen lainsäädännössä vuodesta 1997 lähtien. Ensimmäiset 18 vuotta vastuu oli varsin kapea verrattuna Ruotsiin, Norjaan ja moniin Keski-Euroopan maihin. Näin myös tuottajille koituneet kustannukset olivat muihin maihin verrattuna alhaisia.  »

Free riders to pay their share

Tilannekatsaus

Vapaamatkustajat mukaan maksajiksi

Pakkausjätteen tilastointi kattaa vain ne pakkaukset, joiden tuottajat ovat hoitaneet tuottajavastuunsa asianmukaisesti. Paljon jää myös tilastoimatta, mihin syynä ovat vapaamatkustajat, eli ne tuottajavastuulliset yritykset, jotka ovat jättäneet lainmukaisen pakkausten tuottajavastuunsa hoitamatta.  »

Tilannekatsaus

Vuosi täyttä tuottajavastuuta

Uudet, markettien yhteydessä sijaitsevat Rinki-ekopisteet ja erityisesti mahdollisuus muovipakkausjätteen lajitteluun ovat lisänneet kierrätysintoa. Myös pakkausjätteiden kerääminen suoraan kiinteistöiltä on kasvussa, kun kunnat ja niiden jätelaitokset laajentavat omaa pakkausjätteiden keräystään. »

Tilannekatsaus

Tehokasta tuottajavastuuta

Kuluttajapakkausten keräys on saatu nopeassa ajassa pakkausasetuksen vaatimusten tasolle, mistä Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kiittää kaikkia työhön osallistuneita.  »