Artikkelit aiheesta: Tutkimus

#1/13

Tutkimus

Ekopisteistä toimiva verkosto

Kotien pakkausjätteiden ja kuluttajapakkausten keräystä ja ekopisteiden toimivuutta selvittänyt Ekopiste-pilotti
toi hyödyllistä tietoa uuden pakkausasetuksen valmistelua varten. Tulokset otetaan huomioon myös pakkausten vastaanottoverkoston
suunnittelussa ja rakentamisessa. »