#3/13

in English

Upward pressure on prices on the horizon

Extended producer responsibility (EPR) for packaging will raise recovery fees over the coming years. Producer organisations and PYR are doing their utmost to hold the increase in costs to a minimum. »

#3/13

Lukujen takana

Nousupaineita horisontissa

Pakkausten täysi tuottajavastuu nostaa hyötykäyttömaksuja lähivuosina. Nyt tuottajayhteisöt ja PYR tekevät täysillä töitä sen eteen, että kustannusten kasvu jäisi mahdollisimman pieneksi.  »

#3/13

Ympäristö

EU pohtii pakkausuudistuksia

Euroopan unionissa on käynnissä laaja jäte- ja pakkausjätepolitiikan uudelleenarviointi. Sen osana tutkitaan myös pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin tavoitteita ja toimivuutta. Nykyjärjestelmien kirjavuus on haaste pykälänikkareille. »

#3/13

Yritys

Ratkaisuja ympäristön ehdoilla

Ympäristö ja luonto koskettavat kaikkia vauvasta vaariin. Hammasväline Oy:ssä ympäristötietoisuus ja -johtaminen ovat osa yrityksen päätöksentekoa. »

#3/13

Teknologia

Muoville uusi elämä

Kaarinassa toimiva movialan sopimusvalmistaja Okartek hyödyntää mahdollisimman suuren osan tuotannossaan syntyvästä muovijätteestä raaka-aineena. Tämä on havaittu järkeväksi niin ekologisesti kuin taloudellisesti. »

#3/13

Ilmiö

Tuottajavastuun siipiveikot

Vapaamatkustajat rapauttavat osaltaan yhteistä järjestelmää laiminlyömällä lakisääteiset tuottajavelvoitteensa. Onko pakkausalan vapaamatkustajia paljon, keitä he ovat ja miksi he välttelevät vastuitaan? Miten heidät saadaan ruotuun? »

#3/13

Henkilö

Hintojen nousu häämöttää

SOK:n edunvalvontajohtaja Juhani Ilmola sanoo, että tulevaisuudessa pakkausten hyötykäyttömaksut nousevat. Pakkauskilon hinta nousee keskimäärin 50 senttiä, pahimmillaan euron. »