Lukujen takana

Vaatimukset kiristyvät

Pakkausasetusesitys on hallitusryhmien välisessä neuvonpidossa ja etenemässä valtioneuvostoon. Ympäristöministeri Ville Niinistö esittää vähintään 2 000 keräyspistettä lasi-, kuitu- ja metallipakkauksille. »

Henkilö

Pakkaus on media

Pakkaustutkimus–PTR ry:n tuore toimitusjohtaja Virpi Korhonen kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ottamaan pakkaussuunnittelun kiinteäksi osaksi markkinoinnin suunnittelua. »

Yritys

Ekokem tekee siistiä jälkeä

Ekokem Oy tunnettiin aikoinaan ongelmajätelaitoksena. Uusinta uutta on lähtö kotitalousmuovien kierrätykseen. Monipuolinen yhtiö hoitaa jätehuoltoa ja kierrätystä laidasta laitaan. »

Maailma kierrättää

Ruotsi kierrättää

Ruotsissa on ollut pakkausten täysi tuottajavastuu 20 vuotta. Voittoa tavoittelematon yhtiö FTI vastaa pakkaus- ja lehtikeräyksestä ja -kierrätyksestä, ja toiminta kattaa myös muovi-, metalli- ja lasipakkaukset. »

Ympäristö

Sekajäte muuntuu energiaksi

Vantaan Energian uusi jätevoimala on valmis aloittamaan sähkön ja kaukolämmön tuotannon. Voimalaa koekäytetään kevään aikana, ja se otetaan virallisesti käyttöön syksyllä. »

Ympäristö

Pakkaus torjuu hävikkiä

Elintarvikepakkausten tehokkaammalla suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikkiin ja sitä kautta ympäristövaikutuksiin. Hyvää pakkaussuunnittelua varten on nyt kehitetty kriteeristö, joka parantaa perinteistä tapaa suunnitella. »