Henkilö

Kierrätyksestä uusi kasvuala

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n toimitusjohtajana huhtikuussa aloittanutta Tatu Rauhamäkeä kiinnostavat alan kovat kasvuodotukset. Hän sanoo haluavansa olla mukana kampeamassa Suomea
yhdeksi cleantech-alan kärkimaaksi. »

Yritys

Kestävästi leikkien

Leikki- ja liikuntapaikkavälineitä
valmistavasta Lappset Groupista
on runsaassa 40 vuodessa kasvanut pohjoinen menestystarina ja
merkittävä alueellinen työllistäjä. Ympäristöasiat ovat keskeinen osa Lappsetin yritysvastuuajattelua ja jätteiden kierrätys osa sen arkea. »

Lainsäädäntö

Asetus toi numerot pöytään

Ympäristöministeriön mukaan uuden asetuksen tavoite on helpottaa kuluttajien mahdollisuutta toimittaa pakkausjäte maksuttomaan keräykseen sekä lisätä pakkausjätteen kierrätystä. Asetuksessa säädetään, miten tuottajien on järjestettävä käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto. »

Lainsäädäntö

Asetus laittaa järjestelmän uusiksi

Kesällä valmistunut pakkausasetus toi lopulta selvyyden siitä, miten PYRin ja tuottajayhteisöjen pitää rakentaa laajennettuun tuottajavastuuseen perustuva uusi keräysverkosto. Aikataulu on tiivis ja moni asia muuttuu. »

in English

Decree establishes reform of recovery scheme

The packaging decree, finalised in the summer, finally gives a clear picture of how PYR and the producer organisations should set up a new take-back network based on EPR. The schedule is tight and there will be many changes. »

in English

Decree places numbers on the table

According to the Ministry of the Environment, the aim of the new decree is to facilitate consumers’ possibility to deliver packaging waste to free-of-charge take-back and to increase the recycling of packaging waste. The decree stipulates how producers should organise the separate take-back, recovery, recycling of end-of-life packaging and other waste management functions. »