Kuluttajapakkauskeräys

Lasin uudet tuulet

Jätelain ja pakkausasetuksen mukainen laajennettu tuottajavastuu muutti lasin keräystä ja kierrätystä Suomessa. Koko ketjun käytettyjen lasipakkausten keräyksestä kierrätykseen järjestää Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy. »

Yleinen

Kaatopaikat historiaan

Kaatopaikat olivat alkujaan yleisiä jätteenkippauspaikkoja, joihin sai viedä kaikkea jätettä ilmaiseksi ja milloin vain. »

in English

Winds of change for glass

EPR in accordance with the Waste Act and Packaging and Packaging Waste Decree has changed the collection and recycling of glass in Finland. The entire chain of discarded glass packaging from take-back to recycling will be organised by the Environmental Register for Packaging PYR Ltd. »