Ympäristö

Ilmoituslomake uudistuu

Pakkaustietojen ilmoituslomake uudistuu vuonna 2015. Siihen tulee muun muassa yritys- ja kuluttajapakkauksille omat rivit eriteltyinä sekä tarkennusta puupakkauksille. »

Lukujen takana

Kierrätys kasvattaa suosiotaan

Varautuminen tuottajavastuun kiristymiseen näkyy jo vuoden 2012 tilastoissa materiaalikohtaisissa pakkausten kokonaiskierrätysluvuissa. Muun muassa kuidun ja metallin kohdalla kierrätys tehostui jonkin verran aiemmasta. »

Hinnat ja maksut

Maksukorotuksista miljoonalasku

Pakkausten laajennettu tuottajavastuu nostaa kierrätysmaksuja miljoonia euroja lähivuosina, kun vastuu kuluttajapakkausten keräyksestä siirtyy tuottajayhteisöille. PYR ja alan toimijat ovat tehneet paljon työtä, että vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. »

in English

Million euro bill

Extended producer responsibility for packaging will raise recycling fees by millions of euros in the coming years when legislation transfers responsibility for setting up take-back of consumer packaging to the producer organisations. PYR and operators in the field have pushed hard to keep the impacts of the rise in costs as low as possible. »