Trendi

Käyttäjälähtöinen pakkaussuunnittelu kannattaa

Pakkaustutkimus – PTR ry on päässyt yhtenä kahdeksasta ideasta Viestintä­­­alan Tutkimussäätiön Think Ink -innovaatio­kilpailun finaaliin. PTR on kehittänyt pakkausten arvoa mittaavaa kuluttaja­tutkimustyökalua ja aikoo nyt digitalisoida sen. »

Henkilö

Ekokem perusti kiertotalouskylän

Kestävä kehitys ei toteudu ilman kiertotaloutta. Näin uskoo Ekokemin uusien liike­toimintojen johtaja Mari Puoskari. Ekokemin ratkaisu on jalostamo­kokonaisuus, joka tehostaa mate­riaalien kiertoa. »

Yritys

Lääkealan säännöt ulottuvat pakkauksiin

Lääkealan tiukat säännöt ulottuvat myös pakkauksiin. Hyvä lääkepakkaus on turvallinen, tarkoituksenmukainen ja informatiivinen. Sen avulla erottaudutaan myös kilpailijoista – mutta hillitysti. »

Lukujen takana

Pakkausten kierrätysmäärät muutoksessa

Kierrätystavoitteiden kiristyessä lähivuosina monen tuottajayhteisön on tehostettava toimintaansa. Tämä vuosi ­toi eriytetyt kierrätystavoitteet pantittomille ja pantillisille pakkauksille. Kysyimme neljän tuottajayhteisön edustajalta tilannearviota ja näkemystä pak­kausten uusista kierrätystavoitteista.  »