Kuluttajapakkauskeräys

Keittiöissä lajitellaan

Suomalaiskodeissa ollaan uuden tilanteen edessä, kun muovipakkausten keräys käynnistyy. Opeteltavaa riittää myös esimerkiksi lasipakkausten uusissa lajitteluohjeissa. Miten lajittelu keittiöissä sujuu? »

Yritys

Verkkokauppa  muuttaa pakkausmaailmaa

Verkkokauppa on lisännyt pakkausten kysyntää, muuttanut logistiikkaa ja luonut pakkauksille jopa aivan uusia merkityksiä. Vaan miten velvoitteistaan huolehtivat suomalaiset verkkokaupat pärjäävät, kun alan ulkomaiset toimijat ovat kierrätysjärjestelmässä vapaamatkustajia? »

Ilmiö

Tavoitteena yhtenäiset tilastot

EU-maiden pakkaustilastot ja kierrätysasteet eivät ole vertailukelpoisia. Pulmaan etsitään ratkaisuja eri maissa ja EU:n komissiossa. Ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan useita toimia, joilla oikean tiedon saantia voisi parantaa. »